Главно меню:

ПОРТАТИВЕН ОЗОНАТОР ПОРТАЗОНПОРТАЗОН (PortaZone)-ПОРТАТИВЕН ОЗОНАТОР

 

Инструкции за употреба на модел PZ-250

Качествена, достъпна и преносима система за пречистване чрез озониране

 

 

 

Цена: 624 лв.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

 1. Модел: Портазон PZ-250
 2. Капацитет на производство на озон: 250 мг/час
 3. Въздушна помпа: 1.5 л/мин.
 4. Метод за получаване на озон: коронен разряд
 5. Размери: дължина 31 см х ширина 20 см х височина 11 см
 6. Тегло: 2.5 кг
 7. Мощност в:     ват: 18   волт: 110    ампер: 0.15
 8. Ограничена гаранция: 1 година за частите и изработката

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА И ПРИСТАВКИТЕ КЪМ НЕГО

 1. Приставка за зехтин(в комплект с уреда) 
 2. 1.5 м маркуч 
 3. Захранващ кабел 
 4. Контролно табло за включване изключване и за таймер 
 5. Порцеланов дифузер/ аериращ камък 
 6. Вентилационни отвори
 7. Изпускателен отвор за озон 
 8. Кутия за съхранение и транспортиране

Изпускателен отвор за озон: от това място озона излиза от уреда. Можете да свържете маркуча с отвора или да използвате уреда без тръба, за да озонирате въздуха в стаята. (бележка: този уред не е предназначен за пречистване на въздуха – може да се ползва не повече от 60 минути, след изтичането на това време уредът трябва да се изключи).

Вентилационни отвори: Не покривайте тези отвори и не позволявайте в тях да попадат боклуци или течности. Те са предназначени за охлаждане на уреда.

Захранващ кабел: Включете в мрежата преди употреба. Издърпайте от контакта, когато уредът не се използва.

Контролно табло за включване/изключване и за таймер: Използвайте, за да включите и изключите уреда.

Кутия за съхранение и транспортиране: Използвайте тази кутия, за да съхранявате вашето устройство Портазон или когато е необходимо да го вземете със себе си!

Порцеланов дифузер/ аериращ камък: В комплект с всеки озонатор има и по един порцеланов дифузер/ аериращ камък. Измивайте след всяка употреба. Сменяйте на 3-4 месеца.

1.5 м маркуч: В комплект с вашия Портазон има 1.5 маркуч, който е устойчив на действието на озона. Необходимо е този маркуч да се сменя веднъж годишно. Обадете се на фирма Dr. BIOMASTER на телефон 02/ 952 60 70, за да поръчате консумативи за уреда.  

Приставка за зехтин: махнете дифузера от маркуча и сложете приставката за зехтин, за да озонирате зехтин. Тази приставка спомага да запазите маркуча и дифузера си чисти.

Плосък дисков дифузер: дифузер с формата на диск, направен от разтопен алуминий. Прави микро балончета и е подходящ за озониране на зеленчуци, вода, вода за къпане и накисване на крака и т.н. Диаметър 9.5 см. Обадете се на фирма Dr. BIOMASTER, за да направите поръчка.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Уредът може да бъде закачен на стената или да бъде поставен върху равна повърхност.

Винаги поставяйте уреда по-високо от предметът, който озонирате.

СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ОЗОНАТОРА ПОРТАЗОН

● Винаги използвайте уреда в обезопасено и проветриво помещение.

● Не вдишвайте директно отделения озон.

● Когато използвате уреда за озониране на вода, винаги го поставяйте по-високо от нивото на водата, за да предотвратите връщане на водата по маркуча към уреда, което може да доведе до повреждането му. (Направете това по начин подобен на показания на снимките по-горе.)

● За разлика от показаните по-горе снимки, трябва да поставите предмета, който озонирате възможно най-далече от уреда, до колкото маркуча го позволява. Това се налага поради факта, че озонът е по-тежък от въздуха и когато се отделя от повърхността на чашата ще падне в обратна посока и ще се вмъкне под повърхността й. Ако чашата е разположена близо до уреда е възможно озонът да се върне обратно в уреда и така да спомогне за по-бързото износване на помпата. Затова винаги поставяйте предметът, който озонирате възможно най-далече от устройството.

● Свържете маркуча с изпускателния отвор за озон, разположен в лявата предна част на устройството.

● Изплакнете дифузера с топла вода преди употреба. Поставете дифузерния камък във водата, която искате да озонирате.

● Включете устройството в контакта.

● Натиснете по избор някой от бутоните на таймера, разположени на сивото табло, за да изберете колко време да действа уреда, можете да избирате между 5, 10, 15, 30 и 60 минути. Уредът ще се изключи автоматично след като изтече избраното от вас време. Можете да изключите уреда по всяко време като натиснете който и да е от бутоните за около секунда и след това го пуснете. Изключвайте уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате.

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

1. Преди да използвате този продукт, моля прочетете внимателно настоящият наръчник и се съобразете с написаното в него.

2. Внимание: Портазон е електрически уред, произведен в САЩ. Той работи с 120 V. За да го използвате в българската мрежа на електрозахранване, която е 220 V, моля снабдете се с портативен преобразувател. Внимателно проверете как трябва да се включи кабела на уреда в преобразувателя, който от своя страна да се включи в захранването.

3. Бъдете внимателни, когато го използвате в близост до източник на вода и изключвайте уреда, когато не го използвате.

4. Не слагайте върху уреда никакви предмети, които могат да запушат отворите или отвора през, който излиза озона, разположен отстрани на уреда. Неправилната вентилация може да доведе до механична повреда на устройството.

5. Съхранявайте на сухо, хладно и обезопасено място.

6. Не разглобявайте уреда. Той не може да бъде ремонтиран от използващите го и разглобяването му може да доведе до механична повреда. Моля следвайте указанията дадени в гаранцията, ако са ви необходими части за уреда.

7. Не вдишвайте директно озон.

8. Използвайте уреда в добре проветрено помещение.