Главно меню:

ЕДНОГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

 

Производителят на озонатор Портазон Superior Health Products (САЩ) дава гаранция за всички дефекти следствие от дефектни материали, части или неправилна изработка за период от една година от датата на закупуване на продукта. Ако уредът не работи или дефектира Superior Health Products предлага възможността да поправи или замени устройството или която и да е част от него, която даде дефект в рамките на гаранционния срок. Тази гаранция е валидна само за лицето, което първоначално е закупило уреда от упълномощен представител на фирмата и не може да се прехвърля на други лица.

Настоящата гаранция не покрива повреди следствие на нормално износване на частите или причинени от някое от следните действия: небрежност или неправилна употреба на уреда, използване на неподходящ волтаж или ел.напрежение, използване на уреда в разрез с инструкциите за употреба, повреда на уреда следствие на инцидент, потапяне на уреда във вода или друга течност, промени, разглобяване, приспособяване или поправки на уреда, извършени от лица, които не са упълномощени за това. Отварянето на уреда от лица, които не са упълномощени сервизни техници на Superior Health Products прави гаранцията невалидна.

Настоящата гаранция не покрива повреди причинени от земетресения, пожари, наводнения, урагани, торнадо, гръмотевици, прекъсвания на ел.захранването или други форсмажорни обстоятелства.

Моля пазете оригиналната касова бележка. Необходим ви е документ, удостоверяващ закупуването на продукта, за да получите гаранционен сервиз. Свържете се с вносителя на Портазон Dr. BIOMASTER на телефон 02/ 952 34 49, за да получите номер за потвърждаване на връщането на продукта (RAN) ПРЕДИ да върнете устройството за гаранционен сервиз. Ако не го направите, устройството ще ви бъде директно изпратено обратно без да бъде ремонтирано.

За да получите гаранционен сервиз:

1. Обадете се на Dr. BIOMASTER на телефон 02/ 952 34 49, за да получите номер за потвърждаване на връщането на продукта (RAN)

2. Напишете четливо вашия RAN номер в горната част на пакета, който изпращате. Пратки върху, които няма RAN номер може да бъдат изпратени директно обратно без да устройството да бъде ремонтирано.

Моля приложете следните данни към пратката си:

3. Трите имена, адрес, телефонен номер и имейл (ако имате такъв)

4. Името на доставчика, от който сте закупили устройството

5. Копие от касовата бележка или друг документ, удостоверяващ датата на покупката

6. Подробно описание на проблема, който имате с устройството

За аксесоари, въпроси, решаване на възникнали проблеми или повече информация се свържете с:

 

Dr. BIOMASTER Ltd.

1606 Sofia

24, Laiosh Koshut Str., office 8

Tel: +359 2 952 34 49

www.drbiomaster.com